ZÁRUKA

Na nami vykonané opravy a zabudované súčiastky, v závislosti od miery opravy v každom prípade poskytujeme záruku


V prípade kompletných renovácií motorov poskytujeme záruku po dobu 1 roka bez obmedzenia prevádzkových hodín!


Podmienkou záruky je pravidelná údržba, vykonávaná našou spoločnosťou, v rámci ktorej sa použijú nami odporúčané motorové oleje Total, v záujme zachovania dlhej životnosti motorov.


V prípade záujmu poskytujeme možnosť uzatvorenia výhradnej zmluvy o údržbe, v rámci ktorej pre našich klientov posktujeme ďalšie individuálne výhody.