MERANIE VÝKONU V BRZDOVEJ MIESTNOSTI

Vodou chladený brzdový stroj s vírivým prúdom Schenk W


Meranie vysokovýkonných dieselových motorov, vrátane motorov vybavených s modernými elektronickými plynovými pedálmi.

 
  • Meranie motorov cez TLT hriadele
  • Zábeh renovovaných motorov na základe továrenských predpisov, meranie pred konečným odovzdaním s potvrdením.
  • Merania podľa noriem OECD
  • Kompletný obslužný systém pre motory
  • Meranie karterového plynu
  • Meranie opotrebovania motora
  • Po renovácii kontrola zábehu

Nami renovované motory brzdíme v našej brzdovej miestnosti na prevádzke v Lengyeltóti, k renovovaným motorom pripájame zápisnicu.